Särskilda villkor för hyresgäster och boende på Aspa.

 SOM UTHYRARE ÄR VI SKYLDIGA SE TILL ATT

 • Du får en skriftlig bekräftelse på bokningen via E-post med rätt information, som du är skyldig att kontrollera för att undvika missförstånd.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 • Du får disponera huset från de klockslag som angivits.

 NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart du betalat anmälningsavgift eller hela hyran.

 NÄR SKA JAG BETALA

Anmälningsavgiften kan variera. Som högst är den 20% av totalbeloppet och betalas direkt vid bokningstillfället. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. Om Du bokat närmare än 30 dagar före ankomst skall hela hyran betalas omgående. Vid utebliven ankomst, dvs om avbokning ej skett vid bokning nära ankomst, kommer full hyra att debiteras.

 VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID

Om du missar betalning av hyran räknas det som avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning. OBS! Ingen påminnelse skickas.

 VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER

Om vi inte tillhandahåller huset i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett annat likvärdigt hus på området så har du rätt att säga upp hyresavtalet.

Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål skall du framföra dem inom 1 dag från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående till oss, vi måste få en chans att rätta till det. Om du ej meddelat oss under vistelsen kan du ej heller ställa krav på ersättning i efterhand.

Du har rätt att överföra din bokning på en annan person och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen, vi debiterar 200 kr för att överföra en bokning.

 VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER

Du måste vårda huset och omgivningarna väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

 FORCE MAJEURE:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om rummet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av huset.

 VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse minskar om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

 SÄRSKILDA VILLKOR

 • I priset ingår hela hyreskostnaden för huset och det antal personer som finns angivet i objektbeskrivningen och som aldrig får överstigas i objektet under boendeperioden.
 • Hyresgästen ska alltid kontrollera fakturabekräftelsen för att undvika missförstånd. Samtliga priser för privatpersoner presenteras inklusive moms och för företag och organisationer presenteras priserna exklusive moms.

 AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokningen gäller inte om den görs till någon annan. Du kan avboka skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot din bokning (t ex resebyrå). Din avbokning är giltig först när du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning från oss.

 • Kostnadsfri avbeställning måste göras senast 10 veckor före ankomst, såvida ej annat överenskommits.
 • Avbokar man senare än 8 veckor debiteras man 80% av den totala hyreskostnaden. Detta gäller även vid utebliven ankomst.
 • Avbokar man senare än 4 veckor debiteras man 100% av den totala hyreskostnaden. Detta gäller även vid utebliven ankomst.
 • Bokning som görs inom en vecka före ankomstdag men som avbokas inom 1 dygn efter bokningstillfället kostnadsdebiteras ej. Om kunden redan hunnit betala så betalar Aspa Herrgård tillbaka till kunden.
 • tillvalstjänster som t.ex. lakan, städ och bokas av senast 3 veckor före ankomst kommer att inte debiteras om inte ev. tredje part meddelat andra villkor.
 • Om vi lyckas hyra ut huset till någon annan efter en avbokning som inte ger kund rätt till full återbetalning, så återbetalar vi ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för ev försäljningsomkostnader.

 IN- OCH UTCHECKNING

Huset står till ditt förfogande senast från kl 15.30 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna huset senast kl 10.00. Meddela oss din ankomsttid så kan vi planera på bästa sätt.